MARTA FREIXA
Gran Via Carles III, 58-60 C
entl. 2a
08028 BARCELONA       
tel.  654 055 089
       93 330 60 43
fax. 93 534 57 14  

martafreixa@conservaciopaper.com
 
 
Accés: metro L3 (verda) Les Corts i Maria Cristina, bus 7, 15, 33, 43, 59, 60, Trambaix

 
Disseny pixestudio
Serveis:

Tractaments de conservació-restauració en documents gràfics sobre suport de paper :
 
Anàlisi de l'estat de conservació i proposta d'intervenció

Intervencions de conservació i restauració

Memòries i informes tècnics